Giáo dục Quốc tế Ouya

Chương trình tiếng Anh học thuật

Chương trình ESL

Bạn muốn biết bạn đang ở cấp độ vị trí nào?

Làm Bài Kiểm tra Tiếng Anh của chúng tôi để biết bạn phù hợp với trình độ xếp lớp nào cho các Chương trình Tiếng Anh Tổng quát của chúng tôi.

viVI